Teleskopdrag for 60 tonns vogntog

Sammen med Maur Bilpåbygg utviklet vi i 2020 et teleskopisk drag for vogntog med maksimalvekt på 60 tonn for å imøtekomme EUs nye krav til vogntogvekt og akselavstander.

  • Komponentvalg og mekanisk design
  • Beregning av knekkemotstand, materialspenninger, dimensjonering av sveis
  • FEM-analyse
  • Produktdokumentasjon for typegodkjenning