Kabelplog for NRC Rail Norge AS

Foss MV utviklet og produserte plog for å legge ned betong elementer til kabelgate i pukk langs jernbanen i 2016. Plogen er styrt hydraulisk og kan beveges i høyden, på tvers og rotere vinkelen på plogspissen. Systemet er montert på en jernbanevogn som trekkes av et lokomotiv. NRC var svært fornøyd med produktet etter testingen.

Video fra testing av kabelplog