Visjon og mål

Visjon:

Foss Mekaniske Verksted AS felles verdier:

Foss MVs tjenester og produkter skal kjennetegnes av høy kvalitet, fagkunnskap og innovasjon, levere presist og sikre positiv avkastning på driften, slik at det skapes et økonomisk fundament for videreutvikling av bedriften og tilbudet til kundene.

Sammen skal vi bidra til å øke intern fagkompetanse og skape en spennende, utviklende og attraktiv arbeidsplass i Ringsaker.

Vår kunnskap, din fordel!

Mål:

Vi skal bli sett på som nyskapende, og fremoverlente for å utvikle produkter etter kundenes innspill og behov.

Vi er og skal være en ledende leverandør på innlandet innenfor maskinering og industriellproduksjon, som er konkurransedyktige når vi sammenlignes med resten av verden.

Foss Mekaniske Verksted A/S 5 bærekraftsmål

Dette er vårt kjerneverdi kort, som alle ansatte til en hver tid har på seg.

Dette kortet viser oss hvor vi heletiden skal ha fokus.